Hvilke opgaver løser vi?

Ud fra den enkelte virksomheds behov tilrettelægger vi de konkrete udviklingsprocesser og tiltag, der skal til for at løse behovet.

Styrkelse af virksomhedens fremtidige eksistens grundlag – invitere til meningsfyldte visionære overvejelser for at finde det rigtige fremtidige forretnings- og ledelsesgrundlag og de strategier, målsætninger, organisering i hverdagen og konkrete handlinger, der skal til for at opnå de ønskede resultater

Kvalitativ udvikling igennem bearbejdning af et fremtidigt værdi-, mål- og handlingsgrundlag, og på en sådan måde at der opnås ejerskab og forpligtelse til den daglige udførelse af opgaverne

Flerårige ledertræningsforløb i Danmark og Norge

Samarbejdsmæssig træning for at opnå et godt fælles meningsfyldt samspil om opgaver og de resultater, der skal nås – ledergrupper og grupper af medarbejdere, der er fælles om opgaver

Personlig coaching og dermed udvikling af ledere og medarbejdere med udgangspunkt i den enkeltes personlige egenskaber, således egne ressourcer bruges så optimalt som muligt til glæde for omgivelserne og én selv

Løsning af uenigheder og konflikter mennesker imellem, der af og til kan opstå i en travl og kompleks hverdag

Være med til at professionalisere de overvejelser der gøres i virksomheder ved rekruttering af nye medarbejdere og ledere

Udarbejdelse af virksomhedens personalepolitik på en værdibaseret måde, således der opnås et rigtig godt internt samarbejde og samspil, hvor alle er vindere

Seniorudvikling i virksomheder igennem fastholdelse og fortsat udvikling af seniormedarbejderne på værdifuld måde både for dem selv og for virksomheden – sker i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen

Der er lukket for kommentarer.